E-DZIENNIK DLA PRZEDSZKOLI

Funkcjonalności paneli e-dziennika Mantica dla przedszkoli

administratora i dyrektora

wychowawcy i nauczyciela

rodzica i ucznia

Ułatwione zarządzanie przedszkolem.

Dyrektor ma stałą kontrolę nad funkcjonowaniem przedszkola. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w jednym miejscu.

 

Ewidencja wejść i wyjść z budynku. (opcja w przypadku połączenia dziennika z systemem kontroli dostępu Mantica KD).

Dyrektor ma możliwość stałej kontroli i wglądu w statystyki wejść i wyjść do/z budynku. Pomaga to kontrolować czas pracy pracowników oraz ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Abonament miesięczny.

System sam wylicza abonament miesięczny dla rodziców. Bierze pod uwagę płatne zajęcia dodatkowe, posiłki oraz godziny ponadwymiarowe.

 

Stały kontakt z pracownikami oraz rodzicami dzieci.

Opcja poczty wewnętrznej umożliwia stały, szybki i skuteczny kontakt ze swoimi pracownikami oraz wszystkimi rodzicami.

 

Kalendarz roku szkolnego.

Opcja ta umożliwia zaplanowanie całego roku szkolnego.

 Korzyści dla rodziców

 

• Łatwiejsze zarządzanie przedszkolem.

Dyrektor placówki po zalogowaniu ma wgląd we wszystkie informacje potrzebne do zarządzania przedszkolem.

 

• Abonament miesięczny.

System sam wylicza miesięczne opłaty dla rodziców.

 

• Dostęp do arkusza obserwacji.

Możecie Państwo na bieżąco oceniać rozwój fizyczny, umysłowy i społeczno-emocjonalny dzieci.

 

• Stały kontakt z rodzicami dzieci.

Dzięki opcji poczty wewnętrznej macie Państwo stały kontakt z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

Terminarz.

Opcja terminarza umożliwia zapisywanie planowanych ważnych wydarzeń, wycieczek, spotkań z rodzicami.

 

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu.

Wychowawcy mają stały wgląd w deklaracje godzinowe pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Arkusz obserwacji.

Wychowawca ma możliwość obserwowania oraz oceniania rozwoju fizycznego, umysłowego i społeczno-emocjonalnego przedszkolaków.

 

Frekwencja i tematy.

Każdy wychowawca ma możliwość zanotowania obecności lub nieobecności dziecka na zajęciach w danym dniu, a także możliwość wpisywania tematów zajęć wraz z opisem.

 

Stały kontakt z rodzicami dzieci.

Opcja poczty wewnętrznej umożliwia stały, szybki i skuteczny kontakt ze wszystkimi rodzicami.

 Korzyści dla rodziców

 

• Łatwiejsze zarządzanie przedszkolem.

Dyrektor placówki po zalogowaniu ma wgląd we wszystkie informacje potrzebne do zarządzania przedszkolem.

 

• Abonament miesięczny.

System sam wylicza miesięczne opłaty dla rodziców.

 

• Dostęp do arkusza obserwacji.

Możecie Państwo na bieżąco oceniać rozwój fizyczny, umysłowy i społeczno-emocjonalny dzieci.

 

• Stały kontakt z rodzicami uczniów.

Dzięki opcji poczty wewnętrznej macie Państwo stały kontakt z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola.

Tygodniowy plan zajęć.

Macie Państwo wgląd w tygodniowy plan zajęć, dzięki temu wiecie jakie zajęcia, wycieczki, wydarzenia są zaplanowane na dany tydzień.

 

Arkusz obserwacji.

Dzięki dostępowi do arkusza obserwacji jesteście Państwo są na bieżąco informowani o postępach w rozwoju fizycznym, umysłowym i społeczno-emocjonalnym swoich dzieci.

 

Wydarzenia z życia grupy.

Dzięki tej opcji rodzice mają wgląd w sprawozdania z ważniejszych wydarzeń z życia grupy wraz ze zdjęciami.

 

Stały kontakt z wychowawcami i dyrekcją.

Opcja poczty wewnętrznej umożliwia stały, szybki i skuteczny kontakt z wychowawcami oraz dyrekcją.

 

Stała kontrola nad płatnościami.

Dzięki opcji PŁATNOŚCI macie Państwo pełną kontrolę nad opłatami za przedszkole.

 

Wgląd w jadłospis.

Dzięki podglądowi jadłospisu możemy kontrolować jakie posiłki dziecko spożywa w przedszkolu. Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku dzieci będących na diecie lub mających indywidualne potrzeby żywieniowe.

 Korzyści dla rodziców

 

• Wgląd w wydarzenia z życia grupy.

Od teraz będziecie Państwo mogli się wraz ze swoim dzieckiem uczestniczyć w jego przedszkolnym życiu. Dzięki opcji wstawiania zdjęć,

będzie ono mogło razem z Wami wspominać wspaniałe chwile spędzone w przedszkolu i na wycieczkach.

 

• Stała kontrola nad płatnościami za przedszkole.

Macie Państwo możliwość stałej kontroli nad swoimi comiesięcznymi opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, za posiłki oraz za

zajęcia dodatkowe. Dzięki temu łatwiej kontrolować domowy budżet.

 

• Wgląd w arkusz obserwacji.

Możecie Państwo na bieżąco kontrolować rozwój fizyczny, umysłowy i społeczno-emocjonalny swojego dziecka zaglądając do arkusza

obserwacji.

 

•  Stały dostęp do ważnych informacji.

Dzięki dostępowi do dziennika przez Internet macie Państwo stały dostęp do planu zajęć swojego dziecka, jadłospisu, kalendarza roku

szkolnego, terminów spotkań z rodzicami, frekwencji, tematów zajęć.


Serwis tel: 603-242-539
Czynny w godzinach od 08:00 do 16:00

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Paweł Bociąga
email: iod@mantica.net

Kontakt telefoniczny

665 125 999

Michał Owczarek, Marek Kociołek

MANTICA S.C.

ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

Copyright © MANTICA.net     |     Design:  © P.P.H.U. CENTRUM - Robert Jablonski