Prezentujemy Państwu jedyne w Polsce narzędzie,

będące połączeniem elektronicznego dziennika

oraz czytników i kart identyfikacyjnych
dla uczniów i nauczycieli.

DZIAŁANIE SYSTEMU

1

System działa w oparciu o karty zbliżeniowe
i zakodowany w ich pamięci numer identyfikacyjny uczniów, pracowników i nauczycieli. Po zbliżeniu karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer, identyfikując w ten sposób posiadacza, a następnie steruje ryglem elektrycznym w drzwiach lub bramką. System sygnalizuje także próby wejścia osób bez uprawnienia.

 

Do obsługi Mantica KD wystarczy komputer z dostępem do Internetu i przeglądarka internetowa.

Zobacz działanie systemu >>>

2

6

IDENTYFIKATOR

ZINTEGROWANIE Z DZIENNIKIEM ELEKTRONICZNYM Mantica.net

Karta ucznia pozwala nie tylko dostać się na teren szkoły, ale pełni również rolę identyfikatora, z którego można się dowiedzieć, jak nazywa się uczeń oraz z której jest klasy. Zdjęcie umieszczone na karcie dodatkowo pozwala zweryfikować jego tożsamość.

System kontroli dostępu Mantica KD może działać samodzielnie, ale jest również w pełni zintegrowany z dziennikiem elektronicznym Mantica.net. Każde użycie karty wiąże się z bieżącym odnotowywaniem tego faktu w e-dzienniku (w przypadku, gdy system działa samodzielnie, bez dziennika, użycie karty jest odnotowywane w programie Mantica KD). Zapisywane są następujące informacje: numer/nazwa drzwi, godzina zdarzenia oraz nazwisko użytkownika. Rodzice maja pełen wgląd i stałą kontrolę nad tym, czy ich dziecko znajduje się
w danym momencie na terenie szkoły.

Dostęp do budynku szkoły mają osoby uprawnione,

posiadające identyfikator

3

7

BLOKADA UCZNIOWSKA

AUTOMATYCZNE ODNOTOWANIE FREKWENCJI

System pozwala również na blokowanie uczniom możliwości wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji oraz przerw, co znacznie redukuje lub całkowicie eliminuje ucieczki
z lekcji, wyjścia do sklepu lub na papierosa oraz wspomaga nauczycieli dyżurujących.

4

W przypadku zintegrowania systemu z dziennikiem elektronicznym Mantica.net, istnieje możliwość automatycznego odnotowywania frekwencji. Po zbliżeniu przez ucznia karty do czytnika, system zaznacza mu obecność na wszystkich lekcjach według planu na dany dzień. Nauczycielowi pozostaje jedynie skontrolowanie, czy dany uczeń faktycznie znajduje się na zajęciach.

DOSTĘP ONLINE DLA RODZICÓW

8

Każdy rodzic otrzymuje możliwość wglądu online w ewidencję wejść i wyjść swojego dziecka do/z budynku szkoły. Jedyne wymagania, to dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Opcjonalnie rodzice mogą otrzymywać powiadomienia w postaci maila lub sms-a o fakcie dotarcia przez dziecko do szkoły lub opuszczenia budynku.

ROZBUDOWA

Istnieje również możliwość rozbudowy systemu o kolejne punkty kontroli dostępu (pokój nauczycielski, sekretariat, biblioteka, pracownie). Dostęp do nich będą miały tylko osoby do tego upoważnione.

ZALETY

5

MODUŁ STOŁÓWKA

Istnieje możliwość rozbudowy systemu o moduł stołówka. W takim wypadku naliczanie wydanych posiłków następuje automatycznie. Wystarczy zbliżenie karty do czytnika znajdującego się na stołówce. System pozwala również na generowanie zestawień zjedzonych posiłków oraz kwoty, jaką użytkownik ma do zapłaty za dany okres.

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły.
  2. Zabezpieczenie szkoły przed osobami niepowołanymi.
  3. Blokowanie uczniom możliwości wychodzenia ze szkoły w czasie lekcji oraz przerw (opcjonalnie).
  4. Wykorzystanie karty zbliżeniowej jako identyfikatora.
  5. Ewidencja wejść i wyjść do/z budynku szkoły jest dostępna online z każdego komputera z dostępem do Internetu. Dostęp mają rodzice, wychowawcy oraz dyrekcja.
  6. Powiadomienia sms/e-mail.
  7. Zliczanie czasu pracy pracowników.
  8. Współpraca z modułem stołówka (opcjonalnie).
  9. Współpraca z dziennikiem elektronicznym (opcjonalnie).
  10. Możliwość automatycznego zaznaczanie frekwencji (w przypadku połączenia z dziennikiem elektronicznym).

Serwis tel: 603-242-539
Czynny w godzinach od 08:00 do 16:00

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Paweł Bociąga
email: iod@mantica.net

Kontakt telefoniczny

665 125 999

Michał Owczarek, Marek Kociołek

MANTICA S.C.

ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

Copyright © MANTICA.net     |     Design:  © P.P.H.U. CENTRUM - Robert Jablonski