DZIENNIK DLA SZKÓŁ

HOME

DZIENNIK DLA PRZEDSZKOLI

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Owczarek, Marek Kociołek MANTICA S.C. ul. Zielonogórska 19/21 98-220 Zduńska Wola

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją zapytania.

 

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w zakresie danych objętych formularzem kontaktowym.

 

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Twojego  zapytania i udzielenia odpowiedzi.

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Pan Paweł Bociąga

email: iod@mantica.net

 

Wróć do formularza kontaktowego

MANTICA KD

KONTAKT


Serwis tel: 603-242-539
Czynny w godzinach od 08:00 do 16:00

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Pan Paweł Bociąga
email: iod@mantica.net

Kontakt telefoniczny

665 125 999

Michał Owczarek, Marek Kociołek

MANTICA S.C.

ul. Zielonogórska 19/21

98-220 Zduńska Wola

Copyright © MANTICA.net     |     Design:  © P.P.H.U. CENTRUM - Robert Jablonski